MENU
Numery Kierunkowe Polski
Międzynarodowe numery kierunkowe
Prefiksy Operatorów

numery kierunkowewww.numerkierunkowy.com » »

Logo Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Prefiks operatora 1044

Prefix 1044 jest przyporzadkowany do Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

1044
Wybrany prefiks : 1044 należy do operatora Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

NOM operator usługi [1044], jest pierwszym z alternatywnych operatorów telefonii stacjonarnej, który rozpoczął działalność na rynku polskim.

NOM powstał 3 listopada 1999 r., aby profesjonalnie świadczyć usługi połączeń telekomunikacyjnych na zliberalizowanym rynku polskim dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 44 uzyskanego w wyniku konwersji Koncesji wydanej przez Ministra Łączności.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie dla m.st. Warszawy XIII Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS 0000037701. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2011 r. wynosił 30.000.000 PLN i dzielił się na 300.000 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. Spółka NOM posiada także 48,8% udziałów w spółce Energo-Tel SA.

NOM jest jedynym całkowicie polskim operatorem – 100 % udziałów w Spółce posiada EXATEL S.A. Ponadto EXATEL S.A. w 95 % jest własnością PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. największej firmy energetycznej w Polsce.


Prefiksy pozostałych operatorówOstatnio wyszukiwane

Prefix 1044, operator 1044, prefix operatora 1044, do kogo należy prefx 1044, preselekcja 1044, prefiks 1044, czy jest prefix 1044, prefix 1044 jaki operator,