MENU
Numery Kierunkowe Polski
Międzynarodowe numery kierunkowe
Prefiksy Operatorów

numery kierunkowewww.numerkierunkowy.com » »

Logo MediaTel S.A.  (d. SM-MEDIA S.A.)

Prefix MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.)

MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.) ma przyporzadkowany prefix: 1031 xxx xx xx

1031
Jak zadzwonić z wykorzystaniem prefixu operatora MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.)?
Połączenia z wykorzystaniem prefixu 1031 należącego do operatora MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.) wykonujemy w następujący sposób:
  • Wybieramy prefix operatora 1031
  • Wybieramy dwu cyfrowy numer kierunkowy
  • Siedmio cyfrowy numer abonenta
1031- xx- xxx xx xx


MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.)

MediaTel SA – przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie, od 5 lipca 2004 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Świadczy usługi telekomunikacyjne na bazie własnego prefiksu 1031, w tym połączenia międzynarodowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych oraz lokalne (także przy dokonaniu przez abonentów preselekcji). W ramach swoich usług MediaTel SA proponuje również dostęp do Internetu.

Założona w 1991 roku, do 2005 działała jako SM-Media SA.

Propozycje prefiksówPoszukiwane frazy

Prefix MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.), operator MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.), prefix operatora MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.), MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.) prefix, prefiks MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.), jaki jest prefix MediaTel S.A. (d. SM-MEDIA S.A.),